Pihlajakodit

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön sivustolla.

Hyväksyn

Yhdistys

Yhdistys perustettiin vuonna 1970 nimellä Karttulan Vanhustenkotiyhdistys ry. Vuonna 1999 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Pihlajakodit -yhdistys ry, koska toiminta ei rajoittunut yksinomaan vanhuksiin. Yhdistys parantaa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sosiaalista asemaa ja asunto-oloja sekä edistää heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.

Toiminta

Yhdistys on rakennuttanut vuosina 1972-1982 neljä rivitaloa, joissa on yhteensä 58 asuntoa. Kiinteistöt ovat nimeltään Jaakkola, Ainola, Vienola ja Tikankontti. Yhdistys omistaa kiinteistöt ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa. Asunnot ja palvelut on kuvattu tarkemmin omissa osioissaan. Vuokra-asumisen lisäksi yhdistys tarjoaa lisäpalveluna asukkaille ja lähiseudulla asuville kotihoidon piiriin kuuluville asiakkaille pyykkipalvelua sekä saunomismahdollisuuden. Lounaspalvelua hoitaa yrittäjä.

Virkistystoiminnalla voimistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä.

Hallinto ja työntekijät

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa. Hallitus nimeää sihteerin. Kirjanpito ja taloushallinto sekä vuokrausasiat hoitaa tilitoimisto. Hallituksella on apunaan asukas- ja virkistystoimikunta. Työryhmiä perustetaan tarvittaessa. Yhdistyksellä on palkattuna työntekijänä kiinteistönhoitaja. Päivystykset hoidetaan ostopalveluna.

Talous

Toiminnan tuotot muodostuvat vuokrista ja palvelumyynnin tuloista. Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito ovat talouden suurimmat menoerät. Rakentaminen ja peruskorjaukset on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusten sekä lainojen turvin.

Yhdistyksen jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 10 €/vuosi ja yhteisöjäseneltä 30 €/vuosi. Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI43 5600 3610 0012 05 sekä ilmoittamalla jäsenrekisteriin tallennettava tiedot:

  • Nimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite

yhteydenottolomakkeella (Postiosoite viesti-kenttään).

Jäsenmaksuina kerättävät varat käytetään asukkaiden virkistystoimintaan.